MUSTAFA GÖKER - CEMAAT VE CEMİYET OLARAK TÜRKİYE | Denizli Hizmet Gazetesi -

CEMAAT VE CEMİYET OLARAK TÜRKİYE
MUSTAFA GÖKER

                    Facebook'ta Paylaş     |    

27/3/2018
Cemaat ( Community), Alman sosyolog Ferdinand Tönnies'e göre Endüstriyelleşememiş kırsal kesim ortamında bir görüş ve düşünce etrafında oluşturulan gurup, küçük toplum veya topluluklardır. Cemiyet (Sociefy) modern diyebileceğimiz sanayileşmesini tamamlamış, bireyselciliği ön plana taşıyan kapitalizmin elbisesine bürünmüş menfaat toplumu veya topluluklarıdır. Hiç bir görüş ve düşüncede olmayan bireylerinde oluşturduğu topluluk veya toplumda cemaattir. 
Türkiye şartlarında cemaatleri şöylece basit olarak tanımlasak yeridir diyebiliriz. 
Siyasi cemaatler, Dini cemaatler, Eğitim cemaatleri, Sportif cemaatler, iş ve işçi cemaatler (topluluğu),Yeşil ve yeşil bağımlıları cemaati, Sosyalite (statü)gurup ve cemaatleri, Özürlü olduğunu öne sürenler cemaati, Güç ve ekonomiyi elinde bulunduranların oluşturduğu cemaatler, Üstün ırka haiz olduğunu öne sürenler cemaati, Ezilenler ve ezildiğini savunanlar cemaati, Böyle ayrışmayı uygun görenler ve uygun görmeyenler cemaati, Sınıf ve statü (sosyalizm, marksizim) görüş doğrultusun da olanların cemaati, bu ayrışmayı kapitalizm veya Amerikancı (tabaka, sınıf)'ların oluşturduğu cemaatler diyede yorumlayabiliriz. 
Siyasiler her zaman iktidarı da elde bulundurmanın avantajıyla en seçkin ve en üstün cemaat, herkesin içinde olmak istediği cemaat gurubudur. 
Dini cemaatler ise dini ve dinciliği öncelik baz alarak kendi içindede tabakalaşmalara ayrılarak birçok cemaat oluşturmaktadır. 2015 yıllarında cami cemaati kozmopolit (her türlü düşünce ve görüşteki ) cemaattir. Bu cemaatin yanında ( siyasi cemaate sızan cemaatler, sızamayan cemaatler, az sızabilen cemaat, tamamen siyasilerle beraber olan cemaat, verilene razı olan cemaat, verilmeyene ister istemez rıza gösteren cemaat, yaşadığına şükreden cemaat, siyasilere veryansın eden cemaat, siyasilere yalakalık eden cemaatler diye ayrılabileceği gibi) ,daha değişik görüşlerde bulunan cemaatler mevcuttur. 
Eğitim gurubu cemaatlere gelince, siyasilerin her zaman elinin altında oynayabildikleri bir oyuncak kulübüdür. Bu kulüp (cemaat) kendi içinde, ortaçağın papazlar kulübü gibi çağımızın (YÖK) kulübü, kendilerini 1200 watlık enerjiye bağlı kendilerini çok aydın, bilgili kesim zanneden kulüp (cemaatt)'tür. (MEB)'de kendi görüş (felsefesi) doğrultusunda istikrarı olmayan inişli çıkışlı ınkıtalara(sektelere) uğrayan bilginler kulübü (cemaati)'dür. 
Sportif kulüp (cemaat) dediğimiz ekonomiyi ön planda götürüp, beyni yorulmuş, kafası karışık veye boş kafalı sürü (cemaati) arkasından koşturtan çok akıllı olduklarını iddia eden bir cemaat gurubudur. 
Çalışmayı ibadet deyip, karın doyurmak için ha bire sömürülen sömürenlerin zevkle seyrettikleri acizler ve zayıflar (gurubu) cemaati mevcuttur. Bu gurup toplum, diğer büyük cemaatler gurubunu sırtında kambur(zevkle) taşıyan gurup tur. 
Yeşil ve yeşili kalkanlaştırıp içindeki ego veya dipteki yoğunluğu kusmayı hak iddia eden (gurup) cemaattir. Yeşilin ne olduğunu sorsanız tanımlayamayacak ama devamlı geviş getiren istediğiniz yöne sürebileceğiniz bir sürü(cemaati)'dir. 
Sosyalitesi bindiği arabasından veya ayağındaki ayakkabısından, boynundaki yular veya fularından güç alan (gurup) cemaat topluluğudur. 
Kendilerini diğer cemaat guruplarını yönlendirdiklerini kasa ve keselerinin güç odaklı yaptırımı olan, her taşın altından çıkan bir gurup cemaat vardır. Bunların kafaları sadece ekonomi (borsa veya dolar) üç kağıtcılığına çok iyi çalıştığını iddia eden topluluk cemaat gurubudur. 
Kan ve kanla beslenen dış mihrakların uzantısı veya oyuncağı olan öldürmeyi, yaşatmayı, kısıtlamayı kendi ellerinde tutan, bu işleri yapabilecek alet edevata sahip her kesimi yönlendirebileceğini zanneden korkutan, ürküten, kaçıran, kaçırttıran bir gurup (cemaat) tur. 
Tam vücuda haiz olmayıp, eksik organ ve azalarından dolayı kendini özürlü sananlar gurubu (cemaat)dur. Bu cemaatte diğer cemaatlerin duyu ve duygularıyla oynayıp kendilerininde diğerleri gibi var ve varlıklarının ön planda ve gündemde, gündemi meşgul etmeyi matah sanan gurup (cemaat)dur. 
Kanından ve yaratılışında diğer cemaat veya cemaatlerden farklı, fark edilen, fark edilmeyi hak eden, seçilmiş üstün, üstünlüğün doyduğu yerden değil, doğduğu yerden zanneden, düşünen her kesin böyle düşünmesini isteyen cemaat (gurup) topluluğudur. 
Son olarak ezildiğini, sömürüldüğünü, bu ezilme ve sömürülmeyi ataerkil veya diğer cins ve varlıkları suçlamayı kendilerine hak ve haklı olduklarını savunan kadın ve ya erkek, erkekliğinden ve kadınlığından şüphe eden cemaat (gurup) topluluğudur. 
Bu görüş ve düşünceler günümüz Türkiye mozayiğini oluşturmakta, benim gibi düşünenler bir cemaat (gurup) oluşturmaktadır. Benim gibi düşünmeyen cemaat (gurubu)'lerin, insan yığınlarının oluşturduğu geniş bir cemiyet vardır. 
Bu kadar geniş ve karışık mozayiğe hakim olan Anadolu insanının '' Mesele vatan söz konusu olduğunda, her şey teferruat '' olabilmektedir. Bu vatan ve millet sevdası (duygusu), yaratıcının bu topraklarda yaşayan insanlara verdiği bir lütuf'dur. Bu duygu ve heyecan karşısında 1000 yıl önce Malazgirt'te, dün Çanakkale'de, bu gün Afrin'de birlik beraberlik ve kardeşlik ruhu dalgalanmakta, yarında temennimiz ve duamız her daim dalgalanmasıdır, saygı ve selamlarımla.23.03.2018 
 
SOSYOLOG MUSTAFA GÖKER  


Adresimiz:
Çaybaşı Mahallesi 1582 Sokak No:14/3 Kat:2 (Merkez Bankası Arkası) DENİZLİ
Telefon:
0 258 265 59 99 (pbx)
E-posta:
hizmet@hizmetgazetesi.com.tr
Faks:
0 258 265 72 52
MEGA TASARIM © 2018