HAMİT TEKKANAT - MİRYAKEFALON SAVAŞI | Denizli Hizmet Gazetesi -

MİRYAKEFALON SAVAŞI
HAMİT TEKKANAT

                    Facebook'ta Paylaş     |    

21/9/2017
Türklerin Anadolu’ya yerleşmesine imkân veren Miryakefalon Savaşı 17 Eylül 1176’da Malazgirt Savaşından 105 sene sonra yapılmıştır. Malazgirt zaferi her sene törenlerle kutlanır ama Miryakefalon savaşı maalesef sadece bazı üniversiteler tarafından gündeme getirilir. 
Miryakefalon nerededir ve bu savaşın önemi nedir? 
Miryakefalon’un neresi olduğu konusunda kesin bilgi bulunmamaktadır. Tarihi eserlerde Çivril’in adı geçtiği için Denizli, Burdur veya Konya’da olduğu tahmin edilmektedir. Miryakefalon bir yıpratma savaşı olduğu için her iki ilde de muharebelerin yapılmış olması ihtimali bulunmaktadır. Savaşın önemine gelince; 1071 Malazgirt zaferinden sonra Türkler öbek öbek Anadolu’ya akın etmeye başlamışlardır. Selçuklu Devleti bir yandan Anadolu’da ilerlerken, diğer yandan Anadolu’da siyasi birliği kurma peşindedir. Türk akınlarını durdurmak için harekete geçen Bizans İmparatoru Manuel Komnenos, 1176 yılında bir yandan yoğun bir sefer hazırlığı yaparken diğer yandan Papa’ya mektup göndererek Haçlı ruhunu canlandırmak istiyordu. Ancak Haçlı yardımının geç geleceğini öğrenmesi üzerine biri Tokat biri Konya üzerinden olmak üzere iki koldan bir sefer planı hazırlamıştı. Bizans ordusunda İngilizler, Macarlar, Sırplar ve Türk asıllı Hristiyan askerleri bulunmaktaydı. Bizans ordusu sayı ve ağır silah bakımından üstün olduğu için Selçuklu Sultanı 2. Kılıçaslan hemen savaşa tutuşmak yerine yıpratma savaşını tercih etmiştir. Bu nedenle de Bizans ordusunun geçeceği yerlerdeki otlaklar tahrip edilmiş, su kaynakları ise hayvan leşleri ve insan cesetleriyle kirletilmişti. Tokat istikametinde ilerleyen Bizans ordusu Niksar civarında Selçuklu ordusu ile karşılaşmış ve savaşı kaybetmiştir. Konya istikametinde ilerleyen diğer kol, Konya’yı aldıktan sonra Denizli yönünde ilerlemeye başlamıştır. Konya- Denizli arasında Selçuklu süvarileri Bizans ordusuna özellikle geçitlerde saldırarak ağır zayiat verdirmiş ve ağır silahlarını kullanmasını engellemiş, onları iyice yıpratmıştır. Savaşın 3ncü gününde Miryakefalon ovası Bizans kanıyla sulanmıştı. Bizans ordusunun taarruzu bırakıp savunmaya geçmesi ile daha fazla zayiat vermek istemeyen 2. Kılıçaslan barış teklifinde bulunmuş ve teklif de kabul edilmiştir. Bu anlaşma ile Anadolu’nun hâkimiyeti konusunda Selçuklular büyük avantaj sağlamış, Selçukluyu durdurmak için inşa edilen Eskişehir ve Gümüşsu kaleleri yıktırılmıştır, Bizans devleti Selçuklu devletine 100 bin altın vergi ödemeyi kabul etmiştir. Bu savaşın ardından Bizanslılar taarruz gücünü yitirmiş ve kalelerin arkasına saklanmaya başlamışlardır.  
Miryakefalon zaferinin ardından Anadolu hızla Türkleşmiştir. Anadolu’yu Türklerden kurtarmak maksadıyla 8 defa Haçlı seferi düzenlenmişse de sonuç hep hüsran olmuştur. 
Maalesef Haçlı zihniyeti hala devam etmekte olup, bu defa Türkiye’nin içten yıkılması için yerli hainler meydana sürülmektedir. PKK ve FETÖ bunların en son örnekleridir.  
 


Adresimiz:
Çaybaşı Mahallesi 1582 Sokak No:14/3 Kat:2 (Merkez Bankası Arkası) DENİZLİ
Telefon:
0 258 265 59 99 (pbx)
E-posta:
hizmet@hizmetgazetesi.com.tr
Faks:
0 258 265 72 52
MEGA TASARIM © 2018