MUSTAFA GÖKER - ANLAMAK VE ANLAŞILMAK | Denizli Hizmet Gazetesi -

ANLAMAK VE ANLAŞILMAK
MUSTAFA GÖKER

                    Facebook'ta Paylaş     |    

12/7/2016
Manevi Hayat; Sadece içinde bir takım ibadet ve zikirlerin olduğu hayat değildir. Manevi hayat; anlamlı hayat, anlaşılabildiğin hayat, insanların bütün hayatın da anlaşabildiği ve anlayabildiği hayat üzerine kurduğu hayattır. Kısaca anlama, dinleme üzerine kurulan hayattır. Nitekim Allah Kur’an-ı Kerim de;’’ Onlara akıllar, kalpler, gözler, kulaklar verdik ama onlar anlamazlar, bilmezler, görmezler, akıl etmezler ’’ buyurmaktadır. 
İnsanlar da, düşünme, dinleme, görme, gözlemleme yoksa Marks’ın hayatı yorumladığı gibi insanları kaosa, kavgaya, çatışmaya götürür. Başka bir konuma gelmezler bırakın hayvanları, onlardan da aşağıdadırlar. Kur’an Böyle insanları ‘’BELHÜM ADAL’’ diyerek hayvanlardan da aşağıda görür. 
Bizim sosyolojik olaylara bakışımızda örnek aldığımız, İbn. Haldun’un toplumu incelerken sonuçta manevi hassasiyetinden dolayı Kur’an ve Sünnet bazlı yorumlamasıdır. Hz. Peygamber;’’ Bir insanı, bir toplumu, bir tepkiyi anlama ve problemleri nasıl çözdüğüne bakalım. ’’ 
Sakif halkın dan, bir heyet peygambere gelirler, onunla konuşmak, görüşmek ikna olurlar ise Müslüman olmak ve görüşürler, görüşme sonucunda üç şartımız vardır derler; 1- Biz sizinle herhangi bir savaş (cihad)’a katılmayız. 2- Biz sadaka (maddi destek te) vermeyiz. 3- Namaz da zor gelir, bizden bekleme derler. 
Hz. Peygamber, ilk Müslüman olacak kişileri önce onları dinliyor anlamaya çalışıyor ve diyor ki! 
Cihada katılmaya bilirsiniz, sadaka da vermeye bilirsiniz ama namaza gelince gelin onda anlaşalım, namazsız bir din’den hayır yoktur. Namaz kişinin Allah’la, din ile bağını güçlendiren (unsur) bağdır. Bu sözün sonun da içlerinden birisi bana Kur’an-ı öğret de kavmime imam olayım, namaz kıldırayım der. Heyet oradan ayrılınca sahabelerden bir kaçı, Ya Resülullah bu kadar, böyle indirim niye derler. Peygamber, bunlar imanın tadını alınca hepsi, diğerleri kendiliğinden gelir diye buyurur. 
Bedir savaşına katılmış sahabelerden Hatıb b. Ebi Beltaa, Mekke’nin fethi evvelinde, Mekkeli müşriklere önceden haber sızdırır. Bu olay vahiyle kendine bildirilen Resülullah, bu sahabeyi huzuruna çağırır. Hatıb’a neden böyle ajanlık (bilgi sızdırdın) yaptın der. Karar vermeden, o sahabeyi dinler, anlamaya çalışır ve ona göre hüküm (karar) verir. Hatıb şöyle der; İnkârdan, imansızlıktan değil sadece Mekke’deki yalnız yaşayan ailemi korumak ve böylece aileme iltimas geçeceklerini düşünerek yaptım der. Bunun üzerine sahabelere dönerek Hatıb, Bedir savaşına katılmıştır. Bedir’deki mücahitleri Allah af etmiş onları dünyada iken cennet ile müjdelemiştir. 
Sizler sahabeler bundan sonra Hatıb’ı ajan diye suçlamayacak, yargılamayacak, töhmet altında bırakmayacaksınız. Bu problemi Hz. Peygamber önce sorguladı, dinledi onu anlamaya çalıştı ve problemi öyle çözdü. 
Evde ki ve toplumda ki bir problem mi var önce anlayacağız, anlamazsak, dinlemezsek hemen yargılamaya kalkarsak, haksız yere suçlar ve ceza vermiş oluruz. Okulda veli toplantısında, öğretmen çocukların çoğunun zayıf aldığını söyleyerek velileri uyarır, öğrencileri suçlar. Öğretmen ön yargılı 30 (otuz) kişilik bir sınıfta 25 (yirmi beş) kişinin o dersten zayıf alması, problemin çocuklar da değil öğretmen de olduğunu göstermektedir. Demek ki öğretmen öğrencilerin anlama yetersizliğinden vermek istediğini verememiştir, dersi tekrar anlatıp sorunu çözmesi gerekirken kısa yolu denemiş haksız suçlamaya girmiştir. 
Her şeyden önce karşımızdaki insanın bizi ve ne demek istediğimizi anlatabildik mi, anlaşılabildik mi? Herkes önce kendi penceresinden olayları anlattığı değil nasıl anlaşıldığına da bakmalıdır. Toplumda ki farklı konum ve şekildeki bireyler olarak birbirimizi dinlemeye, anlamaya, anlaşılmaya gayret etmeliyiz. 
Gayret ederken de kendi penceremizin camının temiz mi, kirli mi olduğuna dikkat etmeliyiz. Ya Rabbi! 
Bizlerin kendi zaafından (eksikliklerinden) dolayı anlamadan, bilmeden yaptıklarımızı af eyle. Birbirimizi anlayan, çocuğumuzu anlayan, insanımızı anlayan, yargılamaktan, suçlamaktan, dışlamaktan her türlü yanlış tavır ve tutum dan uzak eyle. 
07.06.2016 SOSYOLOG MUSTAFA GÖKER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Adresimiz:
Çaybaşı Mahallesi 1582 Sokak No:14/3 Kat:2 (Merkez Bankası Arkası) DENİZLİ
Telefon:
0 258 265 59 99 (pbx)
E-posta:
hizmet@hizmetgazetesi.com.tr
Faks:
0 258 265 72 52
MEGA TASARIM © 2018