MUSTAFA GÖKER - KÜLTÜR SÜNNET KAVGASI | Denizli Hizmet Gazetesi -

KÜLTÜR SÜNNET KAVGASI
MUSTAFA GÖKER

                    Facebook'ta Paylaş     |    

21/3/2016
SÜNNET: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 
1- Yaptığı şeyler 
2- Yapın dediği şeyler 
3- Sahabi (arkadaşları )’lerinin yaptıklarına seslenmeyip onay verdiği şeyler dir. 
Sünneti a) Sünneti Hüda, b) Sünnet i Zeva id diye ikiye ayrılır. 
SÜNNETİ HÜDA ibadetlere has sünnetler 
SÜNNETİ ZEVAİD Örfi (kültüre) has yaptığı sünnetlerdir. 
Konumuzun içeriği sünneti zevaid; Hz. Peygamber sağ iken sorunu olan sahabi gelir peygambere danışır hükmü (sorunu) Hz. Peygamber Ayetlik ise Hz.Cebrail, Allah (cc) den aldığı vahiyle sorun çözülürdü. Ayet gelmez ise Hz. Peygamber,kendi görüşü,yorumuyla yine sorun halledilir (çözülürdü). 
Hz.Peygamberin vefatını müteakip sorunlar bitmiyor,çözümler gerekiyordu sahabiler bu sorunları kendi anlayabildikleri,önceki içinde bulundukları kültür ve anlayış doğrultusunda çözmeye çalışıyorlardı. 
Sahabilerin çocukları (Tabiin) ,babalarından aldıkları eğitim ve içinde bulundukları kültür doğrultusunda gelişen sorunlara çözüm bulmaya çalışıyorlardı. İslam ın yayılıp,değişik coğrafyalarda yer bulması yeni soru ve sorunların çıkması,bunlara çözüm o toplum ve kültürün bakışıyla çözüm bulunuyoru. 
Sahabilerin torunları (Tebe-i Tabiin ) dediğimiz asırda islamın yayılım gösterdiği toplumlarda,İslam dininin bir kültür oluşumu gerçekleşirken, var olan (Farisi) İran kültürü,(Afrika) kültürü, (Orta Asya ) kültürüde ,dinden etkilenirken dine de yeni şekiller vermektedir.Yani diyebiliriz ki ! 
Kültürler dinin vecibeleri imiş gibi algılanmaktadır.Kültürlerin şekillendirdiği aynı dinin farklı yorumlanmış olan İslamlar arasındaki (mezhep) farklılıkları, dinimizin zenginliği statik olmayan dinamik olan din zenginliği (geniş mozayiklere) uyabilmesi,son zamanlarda farklı yorum ve anlamalardan kaynaklanarak tehlike arz etmeye başlamıştır.Asıl amaç dinin farklı kültür sorunlarına dini persfektikten bakış şekli gerçek olanıdır.  
Lakin günümüzde kültürlerin şekllendirdiği din anlayışların bir arada yaşayamamaları,diğer kültürler üzerinde asimile ederek,dünyevileşen (sekülerizm) etkisiyle kültür sömürüsü ve baskısı, şiddeti de eline alarak kültür mozayiğimizi koruyamamaktadır. 
Bu olaylara sosyolojik din açısından baktığımızda, dinin asıl amacı birleştirici,bütünleştirici yapısı ‘’ İnananlar Kardeştir’’ Hucurat suresi,mucibince gerçek toplum oluşturulmak istenmektedir.Rayından çıkmış kültürlerin (kavmiyetcilik),dini hegomanyası altında kültürler ve çıkarlar kavgası’’ Mark ve Kapitalizm’’ in çatışmacı bir toplum,kavgacı kaos içinde toplum oluşmakta.Biz toplumundan,egoist ben,hep ben (bireysel) merkezcilik alıp başını gitmektedir. 
Makalemizi şöyle sonlandırmak doğru olsa gerek bence,Hz.Peygamberin’’İsrail oğulları yetmiş (70) fırkaya ayrıldılar bozuldular,helak oldular.Benim ümmetim 73 (yetmişüç) fırkaya ayrılacak biri hariç (ehli sünnet) diğerleri yanlış üzere olacaklar’’.Keza fırkaların hepsi ben ehli sünnetten’im diye Kur’an-ın Leilahe illallah diyenin canı malı namusu diğer leilahe illallah diyene haram. 
Sonuç olarak her dinin bir kültürü oluşması gerekirken,yanlış olanı her kültürün bir dini oluşmakta.Sünneti yanlış anlayıp yorumlayan kültür ve milletler ‘’Cennet gibi yaratılmış olan dünyamızı,dün ortaçağda olduğu gibi bugünde din adına ,mezhep adına kültür kavga ve kaos içinde Cehennem’e dönüşmektedir ne yazık ki!.’’  
 
 
Şakir Mustafa  
 
Sosyolok Gözüyle 
 
Araştırmacı( İlahiyatçı, Sosyolog) 
 
 
 


Adresimiz:
Çaybaşı Mahallesi 1582 Sokak No:14/3 Kat:2 (Merkez Bankası Arkası) DENİZLİ
Telefon:
0 258 265 59 99 (pbx)
E-posta:
hizmet@hizmetgazetesi.com.tr
Faks:
0 258 265 72 52
MEGA TASARIM © 2018