İŞ KAPISI AÇANA BÜYÜK DESTEK | Denizli Hizmet Gazetesi


İŞ KAPISI AÇANA BÜYÜK DESTEKAK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşan yeni torba kanun ile ticari ve sosyal hayata büyük kolaylıklar getirildiğini söyledi.


TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. 
 
Tin, “Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler, hacizli malın ilgili kanunda sayılan mallardan olması, hacizli mala biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi, hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi ve hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi halinde kaldırılabilecek. Haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren 3 ay müddetle haciz tatbik edilemeyecek" dedi. 
 
VERGİ USULSÜZLÜĞÜ CEZALARINA SINIR GETİRİLDİ 
Yasa ile vergi usulsüzlüklerine uygulanan cezaların da hafifletildiğini belirten AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Belge düzenlenmesi ile ilgili usulsüzlüklerde bir takvim yılı içinde, her bir belgede tespit edilen usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120 bin lirayı geçemeyecek. 
 
İŞ KAPISI AÇANA ÖNEMLİ DESTEKLER VAR 
Düzenleme ile yeni yatırım yapan, işletmesini makine teçhizat bakımından geliştiren, AR-GE yatırımları yapan, istihdam sağlayan girişimcilere de önemli destekler getirildiğini belirten Şahin Tin, “Kanuna göre, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV´den istisna tutulacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, kantin olarak belirlenen alanların okul aile  
 
UZLAŞANIN MASRAFI DÜŞECEK 
AK Partili Şahin Tin, yeni düzenlemeye göre açılmış davalardaki uyuşmazlık, arabuluculuk yoluyla çözümlenirse ve arabulucunun son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda, karar ve ilam harcının 35,90 lira olacağını belirterek, bu değişiklikle iş mahkemelerinin yükünün azaltılmasını, prosedürün azaltılmasının amaçlandığını ifade etti. 
 
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ GELDİ 
Hurda araç teşvikine yönelik düzenlemenin de kabul edildiğini belirten Şahin Tin, “2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları trafikten sildirirse ve bu trafikten sildirdiği aracını imha merkezlerine teslim ederse, bu şartla ihraç edilen veya imha edilen bu araç karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirilecek. Araç cinslerine göre veya araçların özelliklerine göre bu 10 bin liraya kadar olan ÖTV teşvikini farklılaştırma ve farklı belirleme konusunda da Bakanlar Kurulu yetkili olacak” dedi. 


02.04.2018İlginizi Çekebilir
Adresimiz:
Çaybaşı Mahallesi 1582 Sokak No:14/3 Kat:2 (Merkez Bankası Arkası) DENİZLİ
Telefon:
0 258 265 59 99 (pbx)
E-posta:
hizmet@hizmetgazetesi.com.tr
Faks:
0 258 265 72 52
MEGA TASARIM © 2018